Selamat Datang, Pelanggan Yang Dihormati. (SIGN IN | Register)

 

 


Save 20%

KOMBO Sirah Rasulullah

Harga Asal: RM149.00
RM119.00
ANDA JIMAT: RM30.00 (20%)
Price in points: 119 points
KOMBO- sirah-rasulullah
Add to wish list

Tajuk : KOMBO SIRAH RASULULLAH

ISBN : kombo-sirah-rasulullah

Format : Hardcover

Berat : 0.61 kg

Dimensi (cm): 48.6 x 33 x 10.9

 

KOMBO Sirah Rasulullah mengandungi dua buah buku iaitu:

1. Sejarah Umat Islam

2. Ar-Rahiq Al-Makhtum - Sirah Nabawiyyah

 

Sejarah Umat Islam 

 

Sejarah Umat Islam - Edisi Kemas Kini adalah buku yang komprehensif dalam menceritakan kisah sejarah Islam. Buku ini tidak hanya terhad menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad s.a.w., bahkan meliputi serata dunia,

dari zaman kegemilangannya hingga zaman keruntuhannya. Antaranya adalah:

 • TAMADDUN ARAB SEBELUM KEDATANGAN ISLAM
 • DUNIA SEBELUM KEDATANGAN NABI MUHAMMAD S.A.W.
 • PEPERANGAN NABI MUHAMMAD S.A.W.
 • KHALlFAH YANG BEREMPAT (KHULAFA’UR-RASHIDIN) [200]
 • KERAJAAN BANI UMAIYAH (UMAWIYAH)
 • KERAJAAN BANI ABBAS
 • KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI ANDALUSIA
 • KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI AFRlKA
 • KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DIMESIR, SYAM, DAN SEMENANJUNG ARAB
 • PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI IRAN (PARSI), KERAJAAN MONGOL ISLAM, DAN DAULAT SAFAWIYAH
 • PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI INDIA DAN AFGHANISTAN
 • KERAJAAN TURKI UTHMANIAH
 • PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI NUSANTARA (ACEH, RIAU, SAMUDRA-PASAI, JAWA, MELAKA, DAN JOHOR)

 

Pengantar

Bahagian Pertama

 

KEADAAN TANAH ARAB

 

Fasal I: ILMU BUMI [7]

Daerah Tanah Arab (7) Pembahagian tanah menurut politik (10)

Hasil bumi (11) Perhubungan lalu-lintas (14)

 

Fasal II: BANGSA [15]

Asal-usul (15) Keturunan (16) Percampuran dengan bangsa-bangsa lain (20)

Orang Badwi (21) Orang kota (23)

 

Fasal Ill: TARIKH ARAB SEBELUM ISLAM [29]

Penyelidikan zaman baru (29) [ARAB SEBELUM ISLAM]-Arab Purbakala (Baidah) (30)

Arab Musta’ribah (Arab Utara) (32) Raja-raja Tubba’ dan Himyar (33) Habsyi menaklukkan Yaman (35)

Habsyi menyerang Ka‘bah (36) Kekuasaan Parsi di Yaman (39) [ARAB SELATAN]- Amir-amir di Hirah (41)

Amir-amir di Ghassaan (44) Amir-amir di Kindah (46) Beberapa Raja yang lain-[ARAB SEBELUM ISLAM]-Amalik di Iraq (47)

Amalik di Mesir (49) [ARAB SELATAN]-Daulat Mu’iniyah (51) Kerajaan Saba’ (52) Kerajaan Himyar (53)

[ARAB UTARA]-Kerajaan Hirah (56) Amir-amir Ghassaan (59) Najd dan Hejaz (61)

[PENJAJAHAN ASING]- Mesir-Asyur (66) Babil- Parsi-Iskandar (67)

 

Fasal IV: TAMADDUN ARAB SEBELUM ISLAM [68]

[ARAB SELATAN]- Kerajaan dan Umat (70) Kemakmuran (73) Pemiagaan-Agama (74)

Bahasa [ARAB UTARA]- Bahasa (76) Pepatah dan petitih (78) Syair (79) Ahli Pidato (80) Agama (81)

llmu keturunan (85) Cerita pusaka (dongeng)-Tenung dan ramal (86) llmu bintang-Kepandaian berkuda, memanah (87)

Berbagai-bagai adat (88)

 

 

 

Bahagian Kedua


KEADAAN MUHAMMAD

 

Fasal I: DUNIA SEBELUM MUHAMMAD [90]

Kerajaan Rumawi (90) Partai-partai agama (91) Pertentangan bangsa Rumawi dengan Yahudi (93)

Parsi (94) Filsafat dan ilmu (96) India-Indonesia (100) Pandangan ahli-ahli tarikh Barat tentang dunia sebelum Muhammad (101)

Keadaan di Tanah Arab (104)

 

Fasal II: MUHAMMAD ANAK ABDULLAH [108]

Keturunan (108) Perkawinan Abdullah dengan Aminah-Kelahiran Nabi Muhammad (109)

Urusan menyusukan-Di dalam asuhan nenek, paman dan ibunya (110) Masa mudanya (111) Kehidupan sebelum diutus (112)

Pergaulan (113) Keberanian menghadapi kesukaran (114) Tidak mementingkan 
dunia-Menjaga martabat diri (115) Kebaikan pergaulan (116) Caranya memberi petunjuk (117)

Keteguhan pendiriannya (118) Kesanggupannya menyelami jiwa sahabatnya (120)

 

Fasal III: BEBERAPA PEPERANGAN [123] 

Perang Badar (124) Perang dengan bani Qainuqa‘ (125) Perang Uhud (126) Perang Khandak (Ahzaab) (127)

Makkah ditaklukkan (128) Perang Hunain-Islam mulai tersiar ke luar Tanah Arab (131) Perang Tabuk (132)

Rasulullah Wafat [PANDANGAN AHLl-AHLl SEJARAH TENTANG KEHIDUPAN NABI MUHAMMAD S.A.W.)-Sedeliout (133)

Henri Du Castries (134) Jurji Zaidan (ahli sejarah Kristian) (135) Thomas Carlyle-Henri Masse ‘L’Islam’-Laura Veccia Vaglierie ‘Apologi del’ Islamisme’ (137)

Dr. Syibli Syamil (Kristian-Arab)-Barthelemy Saint-Hilaire-Gaudefroy-Demombynes (138) Hanna Dapenbrit-Voltaire-Edward Montet-Sedeliout (139)

B. Smith ‘Kehidupan Muhammad’-Goustav le Bon (140)

 

FasallV: FILSAFAT SERUAN NABI MUHAMMAD S.A.W. [140]

Seruannya tentang iktikad (Tauhid) menurut Al-Quran dan Hadis (140) Ibadat (142) Sopan Santun (144) Terhadap masyarakat wanita (148)

Perhambaan (156) Mencapai kebahagiaan diri (161) Keyakinan agama (163) Pelajaran politik dan hukum (168) [RIBA]-Penghidupan dan kemakmuran (177)

Bekas ajaran Rasulullah kepada jiwa bangsa Arab (188) [PENGARUH AJARAN 
MUHAMMAD)-Tolstoy-Mesmer (194) Desverges-Dr. Syibli Syamil (Intelek Arab Nasrani) (195) Cauzon-De von Bert-Sir Willian Muir (196)

Mesmer-David Orckohart-Ernest Renan-Edward Gibon-Bandeli Juzi (Arab Nasrani) (197) Herbert Spencer-Sedeliout-Goustave le Bon-R.V.C. 
Bodley dalam bukunya ‘The Messenger’ (198)

 

Bahagian Ketiga


KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM

 

Fasal l: KHALlFAH YANG BEREMPAT (KHULAFA’UR-RASHIDIN) [200]

1. ABU BAKAR AS-SHIDDIQ: Riwayatnya (200) Jadi Khalifah (201) Pidato Abu Bakar-Tentera Usamah (205)

Menaklukkan Parsi (208) Menaklukkan Syam (209) Wafatnya Abu Bakar (210)

 

2. UMAR BIN AL-KHATTAB:

Riwayatnya (210) Peribadinya (211) Peperangan di zamannya (215) Beberapa sebab yang memberanikan bangsa Arab

bertempur dan membuka pintu kemenangan (216) Umar Terbunuh (221)

 

3. USMAN BIN ‘AFFAN:

Riwayatnya (225) Terpilih menjadi Khalifah (226) Peperangan di zaman Usman (230) Usman dibunuh orang (231) Kematian Usman (234)

 

4. ALI BIN ABU THALlB:

Riwayatnya (236) Terpilih jadi Khalifah (237) Orang-orang yang diangkat Usman diberhentikan (238) ‘Aisyah. Az-Zubair dan Thalhah (241)

Perang siffin (242) Khawarij-Mu‘awiyah sehabis perang Siffin (246) Pembunuhan politik (247) Rahsia kemenangan Mu‘awiyah (248)

 

Fasal ll: KERAJAAN BANI UMAIYAH (UMAWIYAH) [250]

Mu‘awiyah Bin Abu Sufyan (250) Yazid I (253) Mu‘awiyah II Bin Yazid (255) Marwan Bin AI-Hakam -AbduI Malik Bin Marwan (256)

AI-Walid bin Abdul Malik (258) Sulaiman bin AbduI Malik (260) Umar bin Abdul Aziz (261) Yazid bin Abdul Malik-Hisyam bin Abdul Malik (262)

AI-Walid bin Yazid bin Abdul Malik-Yazid bin AI-Walid bin Abdul Malik (263) Marwan bin Muhammad bin 
Marwan bin AI-Hakam (264)

 

Fasal lll: KERAJAAN BANI ABBAS [266] 

Saranan bani Abbas (266) Abul Abbas As-Saffah-Abu Ja'far AI-Mansur (268) Al-Mahdi (271) Al-Hadi-Harun Ar-Rasyid (272) AI-Amin-Al-Ma’mun (274)

Al-Mu‘tasim (277) AI-Watsiq (278) Al-Mutawakkil (279) AI-Muntasir (280) Al-Musta‘in (281) Al-Mu‘taz (282) AI-Muhtadi-Al-Mu‘tamid (283)

AI-Mu‘tadhid (284) AI-Muktafi (285) AI-Muqtadir (286) Al-Qahir (287) Ar-Radhi 
(288) Al-Muttaqi-AI-Mustakfi (289)

 

Fasal lV: KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI ANDALUSIA [293] 

Bani Umaiyah (293) Mulukut-tawa‘if (Raja-raja kecil) (298) Amir-amir bani Umaiyah (302) Khalifah-khalifah bani Umaiyah-Daulat Ziriyah

di Granada-Daulat Bani Hamud di Malaga (303) Raja-raja Daniyah-Najibiyah dan Hudiyah di Saracosta-Daulat ‘Amiriyah di Valencia-Daulat

bani ‘Abbaad di Ashbiliyah (Sevilla)-DauIat Jahuriyah di Qurthubah (Cordova) (304) Daulat bani Zin-Nun di Thalithalah (Toledo)-Daulat bani

Hamud di pulau Khadraa-Daulat Nasiriyah bani AI-Ahmar (Sepanyol) (305)

 

Fasal V: KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI AFRlKA [306] 

Bani Idris (306) Murabitin (307) Kerajaan Muwahhidin (309) Daulat bani Maryan (312) Bani Watas (316) Asyraf Sa‘diyin (317) Asyraf Hasaniyin (318)

Bani Zayyan-Bani Aghlab (320) ‘Ubaidiyin (Fatimiyin) (321) Bani Ziri (322) Bani Hafas-Husainiyah (323) Qarah Maneli-Daftar Kerajaan Islam di

Maghribi (Afrika Utara)-Bani Idris (Adarisah) (325) Kaum Murabitin-Kaum Muwahhidin-Bani Maryan (326) Asyraf Sa‘diyin (327) Asyraf Hasaniyin-

Bani Aghlab-‘Ubaidiyah (Fatimiyah) di Afrika (328) Bani Ziri (Sanhajah) di Tunisia-Bani Hafas di Tunisia-Husainiyah di Tunisia (329) Kara Maneli di Tripoli Barat (330)

 

 

Fasal VI: KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DIMESIR, SYAM, SEMENANJUNG ARABIA [330]

I. KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM MESIR:

Keturunan Toulon (330) Keturunan Ikhsyidi (332) Keturunan Fatimiyah (‘Ubaidiyah) (333) Keturunan Salahuddin (334) Kerajaan Mamalik Bahriyah (335)

Mamalik Jarakisyah (336) Muhammad ‘AIi Pasha (337) Keturunan bani Toulon-Keturunan bani Ikhsyid-Keturunan Fatimiyah (345) Keturunan Salahuddin

(bani Ayyub)-Khalifah-khalifah ‘Abbasiyah di Mesir (346)

 

II. KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DISYAM:

Bani Hamdan di Halab (349) Kekuasaan kepala-kepala kabilah (351) Saljuk Atta Bek, Bani Artaq-Keluarga Nuri di Syam (352) Ayyubiyin-[PERANG SALlB]-(354)

[KERAJAAN ISLAM DISYAM] -Bani Hamdan-Bani Mirdas di Halab-Bani Saljuk di Syam (367) Atta-Bek Damsyik-Atta-Bek Syam (Ramlah Nuriyah)-

Bani Ayyub di Hems-Bani Ayyub di Homat-Bani Ayyub di Damsyik (368)

 

III. KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI JAZIRAH ARAB:

Hejaz (369) Yaman (370) Kerajaan Yaman sekarang-Bahrein (372) Oman (373) Nejd (385) Muhammad bin Sa‘ud (386) Abdul Aziz bin Muharnmad Sa‘ud (387)

Sa‘ud Al-Kabir (390) Abdullah (392) Musyari (393) Turki bin Abdullah (394) Faisal bin Turki (395) Abdullah-Sa‘ud (396) Abdur Rahman-Abdul Aziz bin

Abdur Rahman AI-Faisal Al-Sa‘ud (397) Daulat Ja‘fariyah di Shan‘aa-Daulat Najahiyah (399) Ayyubiyin di Yaman (400)

 

Bahagian Keempat 

 

PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM KE NEGERI-NEGERI TIMUR

 

Fasal I: IRAN (PARSI) [401]

Furs. Parsi. Iran (401) Iran dan Islam (403) Sa‘ad bin Abu Waqqash di Qadisiyah (405) Usaha Iran mempertahankan keperibadian bangsanya(407)

Daulat Tahiriyah-Daulat Zaidiyah di Tabristan (408) Daulat As-Saffariyah (409) Bani Saman (410) Keluarga Imran bin Syahin-Bani Buaihi (411)

Daulat Sabaktakin (412) Keluarga Marwan-Kerajaan ‘Uqailiyah- Saljuk (414) Daulat Urtuqiyah-Ata-Bey (420) Kerajaan Para Syahdi Khawirizmi (421)

KerajaanGhauri-Syah di Armenia (422) Hasan bin Sabah (423) Kekuatan bangsa Mongol (424)

 

Fasal II: KERAJAAN MONGOL ISLAM DIIRAN [425]

Hulagu Khan (425) Abaqa Khan (426) Nikodar Khan (427) Aragon Khan Khaikha Khan (429) Ghazan Khan-Khudha Bandah Khan-Abu Sa’id(430)

Timurlane (432) Keturunan-keturunan Timurlane (434)

 

Fasal lll: DAULAT SAFAWIYAH [4

Pandangan Umum (436) Asal-usul Kerajaan Safawiyah (438) Ismail (439) Tahmasab (441) Ismail II (442) Muhammad Khuda Bandah-Abbas Syah (444)

Penyambut-penyambut warisan Abbas (447)

 

FasallV: NADIR SYAH [449] 

Afghan menduduki Iran (449) Siasat Nadir Syah (451) Menyerang India (456) Wansan Nadir Syah (461) Karim Khan (462) Warisan Karim Khan (465)

Kerajaan Kajariyah-Agha Muhammad Khan (467) Fatah AIi Syah (470) Muhammad Syah (473) Nasiruddin Syah (474) Muzaffaruddin Syah-Muhammad

AIi Syah (477) Riza Syah PahIevi (478)

 

Bahagian Kelima

 

PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM

DI INDIA DAN AFGHANISTAN

 

Fasal I: INDIA [482] 

Nama India-Hubungan dengan Arab (482) Mahmud Sabaktakin (485) Kerajaan Ghori (489) Mamalik di India (492)

KeIuarga Kilji (494) Keluarga Tugluq (495) Serangan Mongol (Timurlane) (496) Kerajaan Dekan dan Pecah-belahnya (498)

Akibat perpecahan-Kerajaan Wijayanagar dan Kehancurannya (499)

 

Fasal II: KERAJAAN MONGOL DI INDIA [500] 

Baber (500) Humayun (504) Sultan Akbar Agung (505) Jahangir (513) Syah Jehan (514) Aurangzeb (515)

 

FasallI: KERAJAAN MONGOL MULAI MENURUN [518] 

Sultan Muhammad Syah (518) Sultan Alam Syah (519) Bahadur Syah, Sultan yang paling akhir-Pemberontakan India (1857) (520)

 

Fasal IV: AFGHANISTAN [522] 

Afghan Dan Iran (522) Ahmad Syah Baba (523) Dust Muhammad Khan (525) Syir AIi dan saudara-saudaranya (526) Amir Abdur

Rahman Khan-Habibullah Khan (532) Amanullah Khan (533) Nadir Syah (535) Afghanistan di bawah pimpinan Zahir Syah (539)

[DAFTAR NAMA RAJA-RAJA DI SEBELAH TIMUR-Daulat Zaidiyah di Thabristan-Kerajaan Samaniyah (540) Bani Hamdan

di Mausil-Bani Buaihi di Iraq-Keluarga Imran bin Syahin-Kerajaan Sabaktakin (541) Kerajaan Marwaniyah-Kerajaan Uqailiyah di

Mausil-Saljuk Raya (542) Kerajaan Saljuk Karman-Kerajaan Saljuk diRumawi (543) Kerajaan Saljuk di Iraq-Raja-Raja Khawarismi

Syah-Kerajaan Urtuq (544) Daulat Urtuq (Raja-raja Mardin)-Syah-Syah di Armenia-Ata Bey di Mausil (545) Ata Bey di Luristan-Ata Bey

di Sanjar-Ata Bey di Jazirah (546) Ata Bey di Azerbaijan-Ata Bey di Persia (Calgariyah)-Kerajaan bani Ayub di Iraq-Daulat Ghoriyah di

Afghanistan dan India (547) Daftar nama-nama kerajaan (548)

 

 

Bahagian Keenam

 

DAULAT OSMANIAH

 

Fasal I: TlMBULNYA DAULAT OSMANIAH [550] 

Pendahuluan (550) Asal-usul kerajaan Osmaniah (553) Osman I (555) Ourkhan I-Murad I (556) Bayazid(559) Muhammad I-Murad II (563)

Sultan Muhammad Al-Fatih (Muhammad II. Penakluk Constantinopel) (576) Rencana penaklukan (578)Constantinopel menjadi ibu kota(588)

 

FasaI ll: JATUHNYA CONSTANTlNOPEL DAN SEJARAH [589] 

Bayazid II (590) Salim I (591) Sulaiman I (593) Salim II (602) Murad III (603) Muhammad III (605)Ahmad I-Mustafa I-Osman II (606) Murad IV (608)

 Ibrahim I (610) Muhammad IV (611) Sulaiman II (613) Ahmad II (614) Mustafa II (615) Ahmad III(616) Mahmud I (618) Osman III (619) Mustafa III (620)

 Abdul Hamid I (621) Salim III (622) Mustafa IV (628) Mahmud II (629) Abdul Majid I (634)Abdul Aziz(638) Murad V (641) Abdul Hamid II (642) Muhammad V

 (646) Muhammad VI (649)[PENUTUP](653)

 

 

Bahagian Ketujuh 

PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI NUSANTARA

 

Fasal I: BANGSA INDONESIA PURBAKALA DAN KEPERCAYAANNYA [655]

Sebelum Sejarah-Nenek-moyang bangsa Indonesia (655) Bentuk badan (657) Kepercayaan (658)

Bahasa lama dan agama (661) Sisanya belum habis (662)

 

Fasal ll: PENGARUH HINDU DAN BUDHA [662] 

Kerajaan. Hindu Tua (663) Sriwijaya dan Sambojaya-Langkasuka dan Kataha (664) Tempat-tempat kerajaan lama: Syailendra. Kalinga dan

Mataram I-Kediri dan Singasari-Majapahit (665) Darmasyraya. Aditiawarman dan Pangaruyung-Majapahit dan Pasai Samudra-Bekas-bekas zaman lama (666)

 

Fasal lll: TERSEBARNYA AGAMA ISLAM DINEGERI-NEGERl MELAYU [668

Negeri-negeri Melayu dan hubungannya dengan Hindustan dan Arab (668) Di zaman permulaan sekali(670) Catitan dari Tiongkok (671) Langkasuka

dari Tanah Arab? (673) Kepercayaan turun temurun (675) Kesimpulan (680) Dari abad ke abad (684)Abad kesepuluh (687) Abad kesebelas-Abad kedua belas (688)

Mengapa tak lekas tersiar? (689) Berjalan terus dalam 14 abad (693) Pembagian zaman.(697)

 

Fasal IV: SAMUDERA-PASAI: KERAJAAN ISLAM YANG PERTAMA [701]

Pendahuluan (701) Al-Malikus-Saleh Raja Samudera I (702) AI-Malikuz- Zhahir I (1297-1326) (703) AI-Malikuz-Zhahir II (1326-1348) (704) Zainal Abidin (1350) (705)

Berita terakhir tentang Pasai (707) Pengembara dari Pasai (708)

 

Fasal V: KERAJAAN ISLAM MELAKA [709] 

Pendahuluan (709) Raja Melayu Hindu Singapura pindah ke Melaka-Permaisura. Raja Kecil Besar, Sultan Muhammad Syah (710) Pembangunan Kerajaan Melayu Islam (711)

Perhubungan dengan Tiongkok (718) Sultan Iskandar Syah (1414--1424)-Sultan Muzaffar Syah: Raja Besar Muda (1426- 1459) (721) Sultan Mansur Syah (1459-1477)

(724) Putera-putera Sultan Mansur Syah (729) Sultan ‘Ala’uddin Ri’ayat Syah (1477-1488) (730) Sultan Mahmud Syah (1488-1511) Mangkat (1528) (732) Portugis mulai datang

ke Melaka (735) Serongan Pertama Portugis (736) Kematian Bendahara (737) Jatuhnya Negeri Melaka(741)

 

Fasal VI: PERSEDIAAN MENYAMBUT ISLAM DITANAH JAWA [743]

Pendahuluan (743) Wali Sembilan (Songo) (744) I. Maulana Malik lbrahim-II. Raden Rahmat (Sunan Ngampel) (745) Ill. Makhdum Ibrahim/Sunan Bonang (746) IV.

Masih Ma‘unat (Sunan Drajat)-V. Maulana ‘Ainul Yaqin (Raden Paku, Sunan Giri) (747) VI. Orang Muda Muhammad Sa’id (Joko Said. Sunan Kali Jaga) (748)

 VII. Syeikh Ja’far Sadiq (Sunan Kudus)-VIII. Sunan Murio -IX. Fatahillah (Sunan Gunung Jati) (749)Syeikh Siti Jenar dan wali-wali yang lain-lain (750)

 

Fasal VII: ABAD KEENAM BELAS: KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DIJAWA [752]

[1] GIRl: Persediaan-Giri, pemerintahan ulama (752) [2]DEMAK: Raden Fatah (Pangeran Jinbun 1518) (754) Pangeran Sebrang Lor (Sultan Demak II 1518-1521)

(761) Sultan Terenggono (Sultan Demak III 1521- 1546) (762) Kemelut politik di Demak (766) [3]PAJANG: Adiwijoyo (768) [4]MATARAM: Ki Gede Pamanahan,

nenek moyang Raja-raja Mataram (wafat 1575) (770) Senopati Pembangunan Mataram Islam (1586-1601) (772) [5]BANTAM DAN CIREBON Fatahillah

(mangkat 1570) (774) Hasanuddin Sultan Banten I (1552-1570) (778)

 

Ar-Rahiq Al-Makhtum - Sirah Nabawiyyah 

Di tengah-tengah masyarakat Arab yang sedang bergelumang dengan amalan yang menyimpang daripada ajaran Tuhan, lahir seorang manusia paling sempurna di atas muka Mekah. Muhammad bin Abdullah s.a.w., Rasul Allah yang mulia. Sebaik-baik kejadian manusia. Keperibadian Baginda adalah Al-Quran, kitab Allah yang sempurna.

Karya tentang sirah Nabi Muhammad s.a.w (perkataan, perbuatan, dan akhlak Baginda) ini dikarang oleh Syeikh Safiyyur Rahman Al-Mubarakfuri dari Universiti As-Salafiyyah, India. Karya ini diangkat sebagai johan dalam pertandingan antarabangsa mencipta buku sirah Nabi Muhammad s.a.w. anjuran badan kebajikan Islam, Rabitah Al-Alam Al-Islami di Persidangan Islam Asia Pertama pada tahun 1978.

Berlandaskan kecintaan beliau terhadap Baginda s.a.w., biografi lengkap ini ditulis dengan hasil kajian terperinci daripada sumber yang sahih sahaja. Melalui penulisan yang lengkap dan padat, penulis membawa pembaca merasai sendiri setiap momen kehidupan Rasulullah s.a.w. Daripada detik kelahiran, perjalanan kehidupan Baginda, fasa penyebaran dakwah, fasa hijrah ke Madinah, perihal peperangan, fasa perjanjian damai, sehingga detik terakhir Baginda s.a.w. bersama umatnya dan alam dunia.

 

Rahiq Makhtum, sebuah berkongsian tentang diri seorang Rasul Allah s.a.w. daripada seorang umat yang mengharap pengampunan daripada Allah s.w.t. dan syafaat daripada nabi-Nya.

 

 ISI KANDUNGAN:

 • KATA PENDAHULUAN SYEIKH MUHAMMAD ALI AL-HARAKAN
 • PEMBUKA BICARA DARIPADA PENULIS
 • KEDUDUKAN GEOGRAFI MASYARAKAT ARAB DAN KABILAH MEREKA
 • Kedudukan Geografi
 • Kabilah-kabilah Arab
 • SISTEM PEMERINTAHAN DAN KEPIMPINAN MASYARAKAT ARAB
 • Raja Yaman
 • Raja Hirah
 • Raja Syam
 • Pemerintahan di Hijaz
 • Pemerintahan dan kepimpinan orang-orang Arab secara umum
 • Keadaan politik
 • AGAMA MASYARAKAT ARAB
 • Keadaan agama
 • BEBERAPA GAMBARAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT ARAB
 • Keadaan sosial
 • Keadaan ekonomi
 • Aspek moral dan akhlak
 • KETURUNAN DAN KELUARGA NABI MUHAMMAD
 • Keturunan Nabi Muhammad
 • Keluarga Nabi Muhammad
 • KELAHIRAN DAN EMPAT PULUH TAHUN SEBELUM KENABIAN
 • Kelahiran
 • Dibesarkan bersama bani Saad
 • Nabi Muhammad dipulangkan kepada ibunya
 • Bersama datuk Nabi Muhammad
 • Nabi Muhammad dihantar kepada bapa saudaranya
 • Nabi Muhammad dijadikan perantaraan untuk menurunkan hujan
 • Pendeta Bahira
 • Peperangan Al-Fijar
 • Perjanjian Al-Fudhul
 • Menghadapi kehidupan yang memerlukan usaha dan kesungguhan
 • Berkahwin dengan Khadijah
 • Pembinaan Kaabah dan rundingan
 • Perjalanan hidup Muhammad sebelum menjadi nabi secara ringkas
 • DIPILIH MENJADI NABI DAN RASUL
 • Di gua Hira’
 • Jibril turun membawa wahyu
 • Terhentinya wahyu seketika
 • Jibril turun membawa wahyu untuk kali kedua
 • Perincian tentang jenis-jenis wahyu
 • PERINTAH UNTUK MENYEBARKAN DAKWAH DAN INTIPATI MESEJ YANG DISAMPAIKAN
 • PERINGKAT-PERINGKAT DAKWAH
 • PERINGKAT PERTAMA (MEMULAKAN DAKWAH)
 • Berdakwah selama tiga tahun secara rahsia
 • Golongan pertama yang memeluk Islam
 • Solat
 • Berita tentang dakwah sampai ke pengetahuan Quraisy secara umum
 • PERINGKAT KEDUA (BERDAKWAH SECARA TERBUKA)
 • Perkara pertama yang diperintahkan untuk berdakwah
 • Menyebarkan dakwah kepada keluarga dan orang-orang yang rapat
 • Di bukit Safa
 • Mengisytiharkan kebenaran secara terbuka dan reaksi orang-orang kafir
 • Pertemuan khas orang Quraisy dengan Abu Talib
 • Mesyuarat khas bagi mengelakkan para jemaah haji terpengaruh dengan dakwah Nabi Muhammad
 • Pelbagai cara yang digunakan untuk menghalang dakwah Nabi Muhammad
 • Seksaan dan penindasan
 • Rumah Al-Arqam
 • Hijrah yang pertama ke Habsyah
 • Muslihat orang Quraisy terhadap orang yang berhijrah ke Habsyah
 • Orang Quraisy memberikan ancaman kepada Abu Talib
 • Orang Quraisy bertemu dengan Abu Talib dalam pertemuan seterusnya
 • Konspirasi pelampau-pelampau Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad
 • Hamzah memeluk Islam
 • Umar bin Al-Khattab memeluk Islam
 • Wakil Quraisy bertemu dengan Nabi Muhammad untuk berunding
 • Abu Talib menghimpunkan keluarga Hasyim dan keluarga Abdul Mutalib
 • MEMBOIKOT DAN MEMUTUSKAN HUBUNGAN
 • Melakukan kezaliman dan permusuhan
 • Tiga tahun berada dalam perlindungan Abu Talib
 • Membatalkan perjanjian yang disepakati
 • WAKIL RUNDINGAN QURAISY YANG TERAKHIR BERTEMU DENGAN ABU TALIB
 • TAHUN YANG DISELUBUNGI KESEDIHAN
 • Abu Talib meninggal dunia
 • Khadijah meninggal dunia
 • Kesedihan yang bertimpa-timpa
 • Berkahwin dengan Saudah
 • FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBINA SIFAT SABAR DAN KENTAL
 • PERINGKAT KETIGA (MENYEBARKAN DAKWAH DI LUAR MEKAH)
 • Berdakwah di Taif
 • MENYEBARKAN ISLAM KEPADA KABILAH DAN INDIVIDU
 • Kabilah-kabilah yang diseru kepada Islam
 • Orang-orang yang beriman di luar kawasan Mekah
 • Enam penduduk Yatsrib yang baik menerima Islam
 • Sekilas tentang perkahwinan Nabi Muhammad dengan Aisyah
 • PERISTIWA ISRA’ DAN MI’RAJ (PERJALANAN MALAM DAN DINAIKKAN KE LANGIT)
 • PERJANJIAN AQABAH YANG PERTAMA
 • Duta Islam di Madinah
 • Kejayaan yang mengembirakan
 • PERJANJIAN AQABAH KEDUA
 • Permulaan perbincangan dan jangkaan Al-Abbas terhadap bahaya yang bakal menanti
 • Butir-butir perjanjian
 • Mengesahkan dan meneliti bahaya perjanjian ini
 • Mengucapkan ikrar perjanjian
 • Dua belas orang ketua
 • Ketua dan wakil kabilah Khazraj
 • Ketua dan wakil kabilah Aus
 • Syaitan membocorkan rahsia perjanjian
 • Orang Ansar bersedia untuk menyerang orang Quraisy
 • Orang Quraisy menghantar wakil bagi menggertak ketua-ketua penduduk Yatsrib
 • Berita tentang perjanjian itu disahkan oleh pihak Quraisy dan mereka memburu pihak yang terlibat
 • PERMULAAN HIJRAH
 • DI DAR AN-NADWAH (PARLIMEN ORANG-ORANG QURAISY)
 • Perbincangan dan pakatan melampau orang Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad
 • NABI MUHAMMAD BERHIJRAH KE MADINAH
 • Rumah Nabi Muhammad dikepung
 • Nabi Muhammad meninggalkan rumahnya
 • Dari rumah menuju ke gua
 • Mereka berdua berlindung di dalam gua
 • Perjalanan ke Madinah
 • Tiba di Quba’
 • Memasuki Madinah
 • KEHIDUPAN DI MADINAH (FASA MADINAH)
 • PERINGKAT PERTAMA: KEADAAN MADINAH SEMASA HIJRAH
 • MEMBENTUK MASYARAKAT BAHARU
 • Masjid Nabawi dibina
 • Mempersaudarakan orang-orang Islam
 • Asas perjanjian bersama pakatan Islam
 • Kesan perlembagaan ini dalam masyarakat
 • PERJANJIAN DENGAN ORANG-ORANG YAHUDI
 • Isi-isi utama perjanjian
 • PENENTANGAN DITERUSKAN
 • Pihak Quraisy mengganggu dan mengancam orang-orang Islam serta berhubung dengan Abdullah bin Ubai
 • Orang-orang Islam dihalang daripada masuk ke dalam Masjidil Haram
 • Orang Quraisy menakut-nakutkan orang Muhajirin
 • Diberi kebenaran untuk berperang
 • Peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad (Ghazwah) dan yang tidak disertai oleh baginda (Sariyyah) sebelum peperangan Badar
 • PEPERANGAN BADAR: PEPERANGAN PERTAMA ISLAM YANG TERHEBAT
 • Sebab tercetusnya peperangan
 • Kekuatan tentera Islam dan pembahagian kepimpinan ketenteraan
 • Tentera Islam bergerak menuju ke Badar
 • Penduduk Mekah diberi peringatan
 • Penduduk Mekah bersedia untuk pergi berperang
 • Kekuatan tentera Mekah
 • Masalah antara kabilah Quraisy dengan kabilah Bakar
 • Tentera Mekah bergerak ke medan pertempuran
 • Rombongan perniagaan Quraisy dapat melarikan diri
 • Rancangan tentera Mekah untuk pulang
 • Tentera Islam berada dalam situasi yang kritikal
 • Mesyuarat rundingan
 • Tentera Islam meneruskan perjalanan
 • Nabi Muhammad melakukan misi tinjauan
 • Mendapatkan maklumat yang terpenting tentang tentera Mekah
 • Turunnya Hujan
 • Tentera Islam berada dahulu di kawasan peperangan yang terpenting
 • Pusat kepimpinan
 • Meningkatkan persediaan untuk tentera Islam dan mendirikan solat malam
 • Tentera Mekah di ambang peperangan dan perpecahan yang berlaku sesama mereka
 • Dua pasukan tentera bertembung
 • Saat terakhir yang mencetuskan peperangan
 • Pertarungan satu lawan satu
 • Serangan menyeluruh
 • Nabi Muhammad berdoa dan merayu kepada tuhannya:
 • Malaikat turun membantu tentera Islam
 • Serangan balas
 • Iblis beredar dari medan pertempuran
 • Kekalahan yang sangat teruk
 • Abu Jahal bertahan
 • Kematian Abu Jahal
 • Keimanan yang tiada galang gantinya dalam peperangan ini
 • Tentera yang terbunuh daripada kedua-dua belah pihak
 • Penduduk Mekah menerima berita kekalahan pihak Quraisy
 • Penduduk Madinah menerima berita kemenangan orang-orang Islam
 • Tentera Nabi Muhammad bergerak ke Madinah
 • Penghargaan dan ucapan tahniah kepada Nabi Muhammad
 • Isu tawanan perang
 • Al-Quran berbicara tentang peperangan Badar
 • AKTIVITI KETENTERAAN ANTARA PEPERANGAN BADAR DAN UHUD
 • Peperangan bani Sulaim di Al-Kudr
 • Konspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad
 • Peperangan bani Qainuqa’
 • Orang-orang Yahudi melakukan rancangan yang jahat dan mengungkit kisah lama
 • Bani Qainuqa’ melanggar perjanjian
 • Kepungan, penyerahan diri dan pengusiran
 • Peperangan Sawiq
 • Peperangan Zu Amar
 • Kaab bin Al-Asyraf dibunuh
 • Peperangan Buhran
 • Operasi ketenteraan Zaid bin Tsabit
 • PEPERANGAN UHUD
 • Persediaan pihak Quraisy untuk peperangan yang sengit
 • Kekuatan tentera Quraisy dan kepimpinannya
 • Tentera Mekah bergerak ke medan pertempuran
 • Unit risikan tentera Madinah mengesan pergerakan musuh
 • Persediaan orang-orang Islam untuk menghadapi kecemasan
 • Tentera Mekah memasuki tembok pertahanan Madinah
 • Mesyuarat diadakan untuk memperkemas strategi pertahanan
 • Mempersiapkan pasukan tentera Islam dan keluar ke medan pertempuran
 • Memeriksa barisan tentera Islam
 • Bermalam di kawasan di antara Uhud dan Madinah
 • Abdullah bin Ubai dan rakan-rakannya mengundurkan diri
 • Pasukan tentera Islam yang masih kekal meneruskan perjalanan ke Uhud
 • Strategi pertahanan
 • Nabi Muhammad meniupkan semangat keberanian dalam diri tentera Islam
 • Persediaan tentera Mekah
 • Strategi peperangan yang licik daripada pihak Quraisy
 • Usaha para wanita Quraisy dalam menaikkan semangat mereka
 • Pencetus api peperangan
 • Pasukan pemegang panji pihak Quraisy mengalami serangan yang teruk dan kematian pemegangnya
 • Menggempur tentera Quraisy hingga ke akhirnya
 • Kematian Hamzah bin Abdul Mutalib (Dia digelar singa Allah)
 • Tentera Islam masih menguasai peperangan
 • Dari pangkuan seorang wanita ke medan pertempuran
 • Situasi pasukan pemanah dalam peperangan Uhud
 • Kekalahan di pihak tentera kafir
 • Pasukan pemanah melakukan kesalahan besar
 • Khalid bin Al-Walid mengepung tentera Islam
 • Pendirian Nabi Muhammad yang berani menghadapi kepungan
 • Posisi dan kekuatan tentera Islam mula retak
 • Serangan yang sengit terhadap Nabi Muhammad
 • Saat yang paling kritikal dalam kehidupan Nabi Muhammad
 • Para sahabat mula berkumpul bersama Nabi Muhammad
 • Tentera orang kafir menggandakan serangan
 • Kepahlawanan yang jarang-jarang ditemui
 • Khabar angin tentang kematian Nabi Muhammad dan kesannya dalam peperangan
 • Nabi Muhammad meneruskan pertempuran dan menyelamatkan keadaan
 • Ubai bin Khalaf terbunuh
 • Talhah mengangkat Nabi Muhammad
 • Serangan terakhir yang dilakukan oleh tentera kafir
 • Mayat-mayat tentera Islam yang terkorban dirobek-robek
 • Kesediaan wira-wira Islam untuk meneruskan peperangan hingga ke garisan penamatnya
 • Peristiwa setelah Nabi Muhammad berada di lereng bukit
 • Kesombongan Abu Sufian selepas peperangan berakhir dan perbualannya bersama Umar
 • Membuat perjanjian untuk berperang lagi di Badar
 • Mengenal pasti pergerakan musuh
 • Mencari tentera Islam yang terkorban dan tercedera
 • Tentera Islam yang terkorban dikumpulkan dan dikebumikan
 • Nabi Muhammad memuji dan berdoa kepada tuhannya
 • Pulang ke Madinah dan diiringi dengan kecintaaan dan keikhlasan yang tiada taranya
 • Nabi Muhammad tiba di Madinah
 • Tentera yang terkorban daripada kedua-dua belah pihak
 • Berwaspada dengan hal-hal yang mencemaskan di Madinah
 • Peperangan Hamra’ Al-Asad
 • Al-Quran berbicara tentang peperangan Uhud
 • Hikmah dan rahsia yang tersirat dalam peperangan Uhud
 • OPERASI KETENTERAAN ANTARA PEPERANGAN UHUD DAN AHZAB
 • Operasi ketenteraan Abu Salamah
 • Operasi serangan yang diketuai oleh Abdullah bin Unais
 • Tragedi di Raji’
 • Tragedi Bi’r Ma’unah
 • Peperangan bani Nadhir
 • Peperangan Najd
 • Peperangan Badar Kedua
 • Peperangan Dumatul Jandal
 • PEPERANGAN AHZAB
 • PEPERANGAN BANI QURAIZAH
 • AKTIVITI KETENTERAAN SELEPAS PEPERANGAN INI
 • Sallam bin Abi Al-Huqaiq dibunuh
 • Operasi ketenteraan Muhammad bin Maslamah
 • Peperangan bani Lahyan
 • Meneruskan operasi penghantaran pasukan tentera
 • PEPERANGAN BANI MUSTALIQ DAN PEPERANGAN MURAISI’
 • Peranan orang-orang munafik sebelum peperangan bani Mustaliq
 • Peranan orang-orang munafik semasa peperangan bani Mustaliq
 • Kata-kata orang munafik “Jika kita kembali ke Madinah, sudah tentu orang yang kuat akan mengusir keluar daripadanya orang yang lemah”
 • Peristiwa fitnah dan tuduhan palsu
 • OPERASI KETENTERAAN SELEPAS PEPERANGAN MURAISI’
 • PERJANJIAN HUDAIBIYAH
 • Sebab umrah Hudaibiyah
 • Orang-orang Islam bersiap-sedia untuk ke Mekah
 • Orang-orang Islam bergerak ke Mekah
 • Percubaan orang-orang kafir untuk menghalang orang-orang Islam daripada memasuki Masjidil Haram
 • Menukar laluan perjalanan dan menghindari pertumpahan darah
 • Budail menjadi orang tengah antara Nabi Muhammad dan orang Quraisy
 • Utusan-utusan Quraisy
 • “Dialah yang menahan tangan mereka daripada melakukan perkara yang buruk terhadapmu”
 • Utsman bin Affan menjadi duta untuk berunding dengan orang Quraisy
 • Khabar angin tentang kematian Utsman dan Bai’ah (Perjanjian taat setia) Ridhwan
 • Memeterai perjanjian damai dan butir-butirnya
 • Cerita tentang Abu Jandal semasa perjanjian sedang ditulis
 • Menyembelih dan bercukur untuk membebaskan diri daripada keadaan berihram
 • Menolak permintaan untuk mengembalikan semula wanita Muhajirin kepada suami mereka yang kafir
 • Apa yang menjadi masalah dalam isi-isi perjanjian Hudaibiyah kepada orang Quraisy?
 • Kesedihan orang-orang Islam dan perbincangan Umar dengan Nabi Muhammad
 • Krisis orang-orang yang lemah telah berakhir
 • Pahlawan-pahlawan Quraisy memeluk Islam
 • PERINGKAT KEDUA (FASA YANG BAHARU)
 • MENGUTUSKAN SURAT KEPADA MAHARAJA DAN PEMIMPIN
 • Mengutuskan surat kepada Najashi, Raja Habsyah
 • Mengutuskan surat kepada Muqauqis, Raja Mesir
 • Mengutuskan surat kepada Kisra, Maharaja Parsi
 • Mengutuskan surat kepada Kaisar, Maharaja Rom
 • Mengutuskan surat kepada Al-Munzir bin Sawi
 • Mengutuskan surat kepada Hauzah bin Ali, Penguasa Al-Yamamah
 • Mengutuskan surat kepada Al-Harits bin Abi Syamir Al-Ghassani, Pemimpin Damsyiq
 • Mengutuskan surat kepada Raja Oman
 • AKTIVITI KETENTERAAN SELEPAS PERJANJIAN DAMAI HUDAIBIYAH
 • Peperangan Al-Ghabah atau peperangan Zu Qarad
 • Peperangan Khaibar dan Wadi Al-Qura
 • Sebab peperangan ini
 • Bertolak ke Khaibar
 • Bilangan tentera Islam
 • Orang-orang munafik membuat hubungan dengan orang-orang Yahudi
 • Perjalanan ke Khaibar
 • Beberapa peristiwa yang berlaku dalam perjalanan
 • Tentera Islam menuju ke tembok pertahanan Khaibar
 • Persediaan untuk berperang dan mengepung Khaibar
 • Permulaan peperangan dan pembukaan kubu Naim
 • Pembukaan kubu As-Sa’ab bin Muaz
 • Pembukaan kubu Az-Zubair di puncak bukit
 • Pembukaan kubu Ubai di puncak bukit
 • Pembukaan kubu An-Nizar
 • Pembukaan peringkat kedua di Khaibar
 • Mengadakan rundingan
 • Dua orang anak Abi Al-Huqaiq dibunuh kerana melanggar perjanjian
 • Pembahagian harta rampasan perang
 • Ketibaan Jaafar bin Abi Talib dan orang-orang daripada kabilah Asy’ari
 • Berkahwin dengan Safiyyah
 • Hidangan kambing biri-biri yang beracun
 • Kematian daripada kedua-dua belah pihak dalam peperangan Khaibar
 • Orang Yahudi Fadak
 • Di Wadi Al-Qura
 • Di Taima’
 • Pulang ke Madinah
 • OPERASI KETENTERAAN ABAN BIN SAAD
 • OPERASI KETENTERAAN DAN PEPERANGAN YANG LAIN PADA TAHUN 7H
 • PEPERANGAN ZAT AR-RIQA’
 • MENGGANTIKAN UMRAH YANG TERTANGGUH
 • PEPERANGAN MU’TAH
 • Sebab berlakunya peperangan ini
 • Para pemimpin tentera dan wasiat Nabi Muhammad
 • Tentera Islam mengucapkan selamat tinggal dan tangisan Abdullah bin Rawahah
 • Tentera Islam bergerak dan berhadapan dengan situasi yang mengejutkan
 • Mesyuarat rundingan di Ma’an
 • Tentera Islam bergerak ke arah kedudukan pihak musuh
 • Pertempuran bermula dan penggantian pemimpin
 • Panji diserahkan kepada sahabat yang digelar Pedang Allah
 • Peperangan berakhir
 • Kematian daripada kedua-dua belah pasukan
 • Kesan peperangan ini
 • OPERASI KETENTERAAN ZAT AS-SALASIL
 • OPERASI KETENTERAAN ABU QATADAH KE KHADRAH
 • PEPERANGAN UNTUK MEMBUKA MEKAH
 • Sebab peperangan ini
 • Abu Sufian pergi ke Madinah untuk memperbaharui perjanjian damai
 • Persediaan untuk berperang dan menyembunyikan rancangan untuk membuka Mekah
 • Tentera Islam bergerak ke Mekah
 • Tentera Islam tiba di Mar Az-Zahran
 • Abu Sufian berjumpa dengan Nabi Muhammad
 • Tentera Islam meninggalkan Mar Az-Zahran menuju ke Mekah
 • Orang Quraisy cemas dengan kedatangan Tentera Islam
 • Tentera Islam berada di Zu Tuwa
 • Tentera Islam memasuki Mekah
 • Nabi Muhammad memasuki Masjidil Haram dan menyucikannya daripada berhala
 • Nabi Muhammad mendirikan solat di dalam Kaabah dan berucap di hadapan orang Quraisy
 • “Tidak ada cercaan atasmu hari ini”
 • Kunci Kaabah diberikan kepada orang yang berhak
 • Bilal melaungkan azan di atas Kaabah
 • Solat kemenangan atau solat kesyukuran
 • Pembesar dan pemimpin yang jahat dibunuh
 • Safwan bin Umaiyah dan Fadhalah bin Umar memeluk Islam
 • Khutbah Nabi Muhammad pada hari kedua pembukaan Mekah
 • Golongan Islam Ansar bimbang Nabi Muhammad akan terus menetap di Mekah
 • Melafazkan Bai’ah (sumpah taat setia)
 • Nabi Muhammad berada di Mekah dan usaha-usaha yang baginda lakukan
 • MISI KETENTERAAN DAN DAKWAH
 • PERINGKAT KETIGA
 • PEPERANGAN HUNAIN
 • Perjalanan pihak musuh dan ketibaan mereka di Autas
 • Pengalaman dalam peperangan mengatasi pandangan pemimpin
 • Pasukan peninjau pihak musuh
 • Pasukan peninjau Nabi Muhammad
 • Nabi Muhammad meninggalkan Mekah dan menuju ke Hunain
 • Tentera Islam dan pasukan pemanah Muhajirin dalam saat yang kritikal
 • Orang-orang Islam kembali semula dan peperangan yang sengit berlaku
 • Kekuatan pihak musuh mula retak dan kekalahan yang teruk
 • Gerakan memburu musuh
 • Harta rampasan perang
 • PEPERANGAN TAIF
 • Pembahagian harta rampasan perang di Ji’ranah
 • Orang-orang Ansar memendam rasa dan terkilan
 • Ketibaan rombongan kabilah Hawazin
 • Menunaikan umrah dan pulang ke Madinah
 • OPERASI KETENTERAAN DAN DAKWAH SELEPAS PEMBUKAAN MEKAH
 • Para sahabat yang diberi tanggungjawab untuk menyebarkan dakwah
 • Operasi-operasi ketenteraan
 • PEPERANGAN TABUK
 • Sebab peperangan ini
 • Berita awal tentang persediaan orang-orang Rom dan Ghassan untuk berperang
 • Berita terperinci tentang persediaan orang-orang Rom dan Ghassan untuk berperang
 • Bahaya semakin bertambah
 • Nabi Muhammad memberi keputusan untuk segera melancarkan serangan
 • Mengisytiharkan persediaan untuk menentang orang-orang Rom
 • Orang-orang Islam berlumba-lumba membuat persediaan untuk berperang
 • Tentera Islam menuju ke Tabuk
 • Tentera Islam berada di Tabuk
 • Pulang ke Madinah
 • Orang-orang yang tidak turut serta dalam peperangan ini
 • Kesan peperangan ini
 • Ayat-ayat Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan peperangan ini
 • Beberapa kejadian dan peristiwa yang penting dalam tahun ini
 • ABU BAKAR DILANTIK SEBAGAI KETUA JEMAAH HAJI
 • PENGAJARAN DARIPADA PEPERANGAN YANG TELAH BERLAKU
 • ORANG RAMAI BERDUYUN-DUYUN MEMELUK ISLAM
 • ROMBONGAN YANG DATANG KE MADINAH
 • KEJAYAAN DAKWAH DAN KESANNYA
 • HAJI WADA’ (HAJI PERPISAHAN)
 • MISI KETENTERAAN YANG TERAKHIR
 • KEWAFATAN NABI MUHAMMAD
 • Tanda-tanda Nabi Muhammad akan meninggalkan dunia
 • Ditimpa sakit
 • Minggu yang terakhir
 • Lima hari sebelum kewafatan Nabi Muhammad
 • Empat hari sebelum kewafatan
 • Sehari atau dua hari sebelum kewafatan
 • Sehari sebelum kewafatan
 • Hari yang terakhir
 • Menghadapi nazak
 • Kesedihan yang amat dirasai oleh para sahabat
 • Pendirian Umar
 • Pendirian Abu Bakar
 • Menguruskan jenazah baginda dan pengebumiannya
 • ISTERI-ISTERI NABI MUHAMMAD
 • CIRI-CIRI FIZIKAL DAN AKHLAK NABI MUHAMMAD
 • Bentuk fizikal yang sempurna
 • Kesempurnaan diri dan akhlak yang terpuji
 • Sumber rujukan
 • Biodata Penterjemah

Anda Juga Mungkin Meminati Produk Ini:


BOOKCAFE: JENAMA YANG DIPERCAYAI

 
Lihat semua review, KLIK DI SINI
 
 

 

 

BOOKCAFE: JENAMA YANG DIPERCAYAI

 
Lihat semua review, KLIK DI SINI
 
 

ANUGERAH BOOKCAFE

 

SEDIA BERKHIDMAT UNTUK ANDA

 
 

JAMINAN BOOKCAFE

 

1. Order diproses & dihantar setiap hari (Isnin - Jumaat).

2. Penghantaran pantas terus ke alamat anda.

3. Buku atau produk yang rosak diganti baru secara percuma.

4. Tiada caj penghantaran dikenakan untuk penghantaran order gantian.

5. Data peribadi pelanggan dilindungi & tidak dijual kepada pihak luar.

6. Jaminan wang dikembalikan (refund).

7. Servis yang cekap & mesra.

8. Resit atau tax invoice untuk pelepasan cukai disediakan.

Jaminan ini tertakluk kepada terma & syarat. Maklumat lanjut untuk jaminan Bookcafe & penyelesaian masalah pelanggan: KLIK DI SINI